OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / PRÁVNE INFORMÁCIE

 

Všetok obsah (texty, fotografie, videá a iné) na stránkach www.KvalitneAuta.sk, www.KvalitneAutomobily.sk a www.DovozAutomobilov.sk je autorským dielom a majetkom prevádzkovateľa internetových stránok.

 

S vyplnením a odoslaním formulárov na stránkach www.KvalitneAuta.sk, www.KvalitneAutomobily.sk a www.DovozAutomobilov.sk súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a kontaktovaním zo strany prevádzkovateľa prostredníctvom telefonických, textových, elektronických alebo iných komunikačných nástrojov za účelom prieskumu spokojnosti, informovaní o aktuálnych ponukách, prebiehajúcich akciách, reklamných kampaniach a iné.

 

Každý užívateľ stránok www.KvalitneAuta.sk, www.KvalitneAutomobily.sk a www.DovozAutomobilov.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené sú informatívneho charakteru, neposkytujú právne, ani finančné rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach, napriek tomu sa snažíme, aby obsah ich informácií bol aktuálny a presný. Naša spoločnosť neposkytuje právne, finančné, investičné, daňové, ani úverové poradenstvo.

 

Prevádzkovateľ stránok www.KvalitneAuta.sk, www.KvalitneAutomobily.sk a www.DovozAutomobilov.sk neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácií, ani služby podľa zákona 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, ani služby podľa zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne, notárske, poisťovacie alebo finančné služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby prevádzkovať (advokáti, notári, finanční a poistní sprostredkovatelia, bankové a nebankové inštitúcie).